Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020
Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020

Luật cầu lông 2020

Liên đoàn cầu lông thế giới tại thủ đô Kuala Lumpur ,Malaysia chính thức tuyên bố luật mới môn cầu lông. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2006 chính thức thực thi .

Thay đổi cách tính điểm mới của Liên đoàn cầu lông thế giới là hủy bỏ luật giao cầu có điểm mà thực thi mỗi cầu điều tính điểm .

Đông thời các hạng mục đánh đơn thống nhất mỗi set đều tính 21 . Luật tính điểm mới cụ thể quy định như sau :

Luật thi đấu đánh đơn :

1、Mỗi trận đấu 3 set , thắng 2 set thắng ;

2、Ai tới điểm 21 trước Người đó thắng;

3、Nếu trường hợp 2 bên 20 đều , Bên thắng phải hơn đối thủ 2 điểm .

4、Nếu trường hợp 2 bên đánh tới 29 đều , Bên nào tới điểm 30 trước thắng set đó

5、Bên nào thắng set đầu , set kế được quyền phát cầu đầu tiên .

6、Trận đấu tới điểm 11 , hai bên được nghĩ 1 phút .

7、Trận đấu giữa 2 set được nghĩ 2 phút ..

Nguồn : shopcaulong247.com

Tin tức khác

backtop